UDK 371:37.06(497.11)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 161-194
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.10

Izvorni naučni rad
Primljeno: 24 Nov 2023
Prihvaćeno: 14 Mar 2024

Bezbedna škola - svet i Srbija - mogući modeli

Manojlović Dragan (Poslovni i Pravni fakultet, Beograd), detore1914@gmail.com
Gajić Dejana (Pravni fakultet, Novi Beograd), dejanadjordjic@yahoo.com

Smrtonosni napad na živote učenika i osoblje u školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, 3. maja 2023. godine, izazvao je proteste građana, brigu roditelja i zajednice za bezbednost učenika u školama u Republici Srbiji. Stručna i laička javnost odmah je postavila pitanje: Kako i zašto se takav zločin dogodio? Političari su se odmah zakleli da to više nikada neće dozvoliti da se ponovi. Nakon nekoliko dana počela su da se postavljaju pitanja o bezbednosti učenika u školama i izvode zaključci sa tvrdnjama ko je odgovoran.Pitanja i zaključaka je puno – od toga da li Srbija ima mehanizme da pruži bezbednost školi, učenicima i osoblju, do tvrdnji, da se mora uključiti fizički pristup bezbednosti kroz pretvaranje policije u stražare. Rezultati istraživanja kriminalnih događaja u školama u Evropskoj uniji, i šire u svetu, ukazuju da nije dovoljno pretvaranje policije u stražare, već da je potrebna višeslojnost mera kao elemenata podrške u bezbednosnom procesu zaštite: učenika, nastavnika, nenastavnog osoblja, škole i njenog okruženja. U Srbiji se ne vidi da je ponuđeno neko drugo rešenje, pristup ili model, osim dva tradicionalna modela: „Modelafizičkog rada policije“ i „Modela stražarenja policije“. U radu se predstavlja mogućnost izgradnje i uspostave sledećih modela bezbednosti, i to: „Modela bezbedne škole“, „Nacionalnog servisa za bezbednost učenika i škola“, „Nacionalne asocijacije direktora za bezbednost škole“, „Kancelarije za bezbednost učenika i škola“, na nivou gradova i lokalnih samouprava i „Revizora za bezbednost škola na svim nivoma, od nacionalnog, preko gradskog do lokalnog“. Pritom se ispituje i mogućnost usvajanja posebnih pravnih akata poput: „Deklaracije o bezbednosti učenika, osoblja i škole“, „Kodeksa o bezbednosti škole“ i „Zakona o bezbednosti škole“, kao i drugih akata koji bi bili nužni za očuvanje bezbednost i škola u Srbiji.

Ključne reči: Škola, bezbednost, svet, modeli, Republika Srbija.