Slanje rukopisa

Rukopisi za Časopis podnose se slanjem rukopisa i propratnih dokumenata (Izjave autora) na elektronsku adresu glavnog i odgovornog urednika časopisa Evropsko zakonodavstvo, dr Duška Dimitrijevića: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs ili na adresu Redakcije: ez@diplomacy.bg.ac.rs.

Molimo da pre slanja rukopisa Redakciji osigurate da je rad u skladu sa svim tehničkim, kvalitativnim i strukturnim propozicijama opisanim u sledećim dokumentima: