Obaveze recenzenata

Recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave glavnom i odgovornom uredniku ili njegovom zameniku ocenu naučne vrednosti rukopisa.

Recenzenti evaluiraju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom.

Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti glavnog i odgovornog urednika ili njegovog zamenika. Recenzent bi trebalo da prepozna važne objavljene radove koje autori nisu citirali. Njegov zadatak je i da upozori glavnog i odgovornog urednika ili njegovog zamenika na bitne sličnosti i podudarnosti između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako o tome ima lična saznanja. Ako ima saznanja da je isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti glavnog i odgovornog urednika ili njegovog zamenika.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavesti glavnog i odgovornog urednika ili njegovog zamenika.

Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rad bavi dužan je da o tome obavesti glavnog i odgovornog urednika ili njegovog zamenika.

Recenzija mora biti objektivna. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih radova za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim radovima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.