Uređivačka politika

Evropsko zakonodavstvo je specijalizovani naučni časopis koji se bavi proučavanjem prava Evropske unije, kao i legislativnim aspektima evropskih integracija. U tom smislu časopis pokriva oblast društvenih nauka, naučnu disciplinu međunarodno i evropsko pravo i međunarodne odnose.

Izdavač časopisa je Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda.

Časopis izlazi u kontinuitetu preko dve decenije.

S obzirom na značaj časopisa za usaglašavanje zakonodavstva i pravne prakse Republike Srbije sa zakonodavstvom i pravnom praksom Evropske unije, prilozi koji obrađuju pojedine normativne akte i praksu organa Evropske unije treba da budu tipskog karaktera.

Časopis, objavljuju neobjavljene originalne i pregledne naučne radove jednog ili više autora. Časopis može objavljivati i stručne radove u kojima se nude iskustva iz empirijskog proučavanja pojedinih pravnih i politikoloških oblasti evropskih integracija. Takođe, časopis Evropsko zakonodavstvo povremeno može objavljivati i prikaze knjiga i događaja od šireg naučnoistraživačkog značaja.

Radovi se objavljuju na srpskom jeziku sa apstraktima na srpskom i engleskom jeziku.

Radovi se mogu objaviti i na jezicima srodnim srpskom jeziku. Radovi dostavljeni na jeziku naciononalne manjine ili etničke grupe koja živi u Republici Srbiji takođe mogu biti objavljeni uz obavezu autora da dostave prevod rada na srpski jezik.

Svaki priloženi rad podleže anonimnoj recenziji. Recenzije su dvostruko anonimne – recenzentima je nepoznat identitet autora i obrnuto.

Datum prijema rada, kao i datum prihvatanja rada za objavljivanje evidentiraju se na početku teksta. Časopis izlazi u kontinuitetu tromesečno, četiri puta godišnje u četiri sveske ili tri puta godišnje (kao dvobroj i dve odvojene sveske).

Digitalne kopije svezaka časopisa arhiviraju se u digitalnom repozitorijumu Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Digitalni i štampani primerci časopisa dostavljaju se i repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije u skladu sa pozitivnim propisima.

Evropsko zakonodavstvo se indeksira u domaćim i stranim elektronskim bazama naučnih časopisa (kao što je Central and Eastern European Online Library).