Povlačenje već objavljenih radova

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rada u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etičkih standarda, objavljeni rad se mora povući. Može se povući i već objavljeni rad uz posebnu naznaku koja će biti objavljena u nekom od narednih brojeva časopisa. Rad se može povući i zato da bi se ispravile ozbiljne greške i nedostaci koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Povlačenje objavljuje urednik ili autor(i) ili obe strane sporazumno.

Standardi za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definisani su od strane biblioteka i naučnih tela, a ista praksa usvojena je i od strane časopisa Evropsko zakonodavstvo. Povlačenje se publikuju prema zahtevima Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE), razrađenim od strane Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) kao izdavača baze u kojoj bi časopis trebalo primarno da se indeksira podrazumeva da povlačenje ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao „Povlačenje“ ili „Retrakcija“.