Postupak recenzije

Primljeni radovi podležu recenziji. Cilj recenzije je da glavnom i odgovornom uredniku i Uređivačkom odboru pomogne u donošenju odluke koji rad treba prihvatiti.

Recenzije su dvostruko anonimne – identitet autora je nepoznat recenzentima i obrnuto. Identitet recenzenata ostaje nepoznat autorima i obrnuto pre, tokom i nakon postupka recenzije.

Recenzentima ne bi trebalo da bude poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste, glavni i odgovorni urednik ili njegov zamenik mogu da traže mišljenje i drugih recenzenata.

Izbor, rok i način recenziranja spada u diskreciona prava glavnog i odgovornog urednika i njegovog zamenika. Recenzenti bi trebalo da budu kompetentne ličnosti u oblastima za koje se daje recenzija. Recenzenti treba da se pridržavaju etičkog kodeksa.

U recenziji, recenzenti bi trebalo da odgovore na ključna pitanja vezana za dostavljene radove. Njihovo mišljenje sa zaključkom o podobnosti objavljivanja rada čini sastavni deo recenzentskog obrasca.

Recenzije se ne smeju koristiti za sticanje lične koristi.

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, glavni i odgovorni urednik i njegov zamenik će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, oni će tražiti mišljenje drugih recenzenata.