UREĐIVAČKI ODBOR

 • Prof. dr Branko RAKIĆ, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Rodoljub ETINSKI, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, Crna Gora
 • Akademik Prof. dr Radovan VUKADINOVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Akademik Prof. dr Boris KRIVOKAPIĆ, Poslovni i pravni fakultet Univerziteta „MB“, Beograd, Pravni fakultet Samarskog nacionalnog univerziteta „S. P. Koroljov“, Ruska Federacija
 • Prof. dr Bojan MILISAVLjEVIĆ, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Nebojša RAIČEVIĆ, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Prof. dr Sanja ĐAJIĆ, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • Prof. dr Maja LUKIĆ RADOVIĆ, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Svetomir ŠKARIĆ, redovni profesor, Pravni fakultet Justinijan Prvi Univerziteta „Sveti Ćirilo i Metodije”, Skoplje, Severna Makedonija
 • Prof. Ksenofon KONTIADES, redovni profesor, Univerzitet Panteion, Atina, Grčka
 • Prof. Tamas CEMLER, vanredni profesor, Fakultet za javnu upravu i međunarodne studije, Univerzitet javnih usluga, Budimpešta, Mađarska
 • Prof. Hana KOVAČIKOVA, vanredni profesor, Institut za evropsko pravo, Pravni fakultet, Univerzitet Komenius, Bratislava, Slovačka
 • Prof. Mariana TIAN, vanredni profesor, Institut za državu i pravu bugarske akademije nauka, Sofija, Bugarska
 • Prof. dr Dejan JOVIĆ, redovni profesor, Fakultet političkih nauka u Zagrebu, Hrvatska
 • Prof. dr Milan JAZBEC, redovni profesor, NOVA Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Prof. Aleksandra ČAVOŠKI, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Birmingemu, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Dr Jelena KOSTIĆ, viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Dr Andrijana MIŠOVIĆ, asistent, Pravni fakultet, Univerzitet u Beču, Austrija
 • Prof. dr. Slobodan ZEČEVIĆ, redovni profesor, Institut za evropske studije, Beograd
 • Prof. dr Vladimir ČOLOVIĆ, redovni profesor, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Prof. dr Dragoljub TODIĆ, redovni profesor, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Prof. dr Matej SAVIĆ, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Prof. dr Senad GANIĆ, vanredni profesor, Departman za pravne nauke, Državni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Dr Goran NIKOLIĆ, naučni savetnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Dr Mihajlo VUČIĆ, viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Dr Marko NOVAKOVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Dr Sanja KREŠTALICA, docent, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dr Nenad VASIĆ, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Dr Nevena STANKOVIĆ, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Dr Milan KRSTIĆ, docent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd