Spisak recenzenata

 • Predrag Bjelić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Ivana Krstić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
 • Tatjana Jevremović-Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
 • Miša Đurković, naučni savetnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Maja Stanivuković, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • Maja Kostić-Mandić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Gordana Ilić-Gasmi, redovni profesor, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Boris Krivokapić, redovni profesor, Poslovni i pravni fakultet Univerziteta „MB“, Beograd
 • Joakim Beker, redovni profesor, Institut za međunarodnu ekonomiju i razvoj, Univerzitet za ekonomiju i poslovanje, Beč, Austrija
 • Hana Kovačikova, Institut za Evropsko pravo, Pravni fakultet Komenius, Univerzitet u Bratislavi, Slovačka
 • Mariana Tian, vanredni profesor, Institut za državu i pravo Bugarske akademije nauka, Sofija, Bugarska
 • Matej Savić, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Milan Jazbec, redovni profesor, NOVA Univerzitet u Ljubljani, Sovenija
 • Dejan Jović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka u Zagrebu, Hrvatska
 • Jelena Lopičić, redovni profesor, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
 • Igor Janev, naučni savetnik, Institut za političke studije, Beograd
 • Duško Lopandić, redovni professor, Fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
 • Slobodan Samardžić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Beograd
 • Miomir Jakšić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Bojana Čučković, vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Aleksandar Gajić, vanredni profesor, Pravni fakultet, Beograd
 • Miloš Jovanović, docent, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd
 • Nina Marković Kaze, vanredni profesor, Studije za bezbednost i kriminologiju Univerziteta Makvari, Sidnej, Australija
 • Ana Čović, viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Marija Vlajković, asistent, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu