UDK 341.225.5 (4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, str. 141-152
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.4

Stručni rad
Primljeno: 26 Jan 2020
Prihvaćeno: 08 Oct 2020

PRAVILA I STANDARDI ZA BEZBEDNOST PUTNIČKIH BRODOVA

BJELICA VLAJIĆ Iris (Prof. dr Iris Bjelica Vlajić je predavač pravne grupe predmeta u Visokoj brodarskoj školi akademskih studija, Beograd), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Korišćenje pomorskih plovnih puteva za transport ljudi i robe je u stalnom porastu. Uprkos razvoju tehnike, korišćenju novih materijala i povećanju gabarita brodova, gubitak ljudskih života na moru je i dalje veliki. Razlog za to leži u nepoštovanju osnovnih pravila vezanih za kapacitet broda ili njegove tehničke mogućnosti. Globalne i regionalne organizacije ulažu napor da donesu i usaglase različite standarde kojim bi se povećala bezbednost putnika i članova posade. Pravila se kreću od poboljšanja uslova za život i rad na brodu, izjednačavanja i priznavanja svedočanstava o obrazovanju i osposobljenosti posade, usvajanja detaljnih tehničkih pravila vezanih za izgradnju, prepravke i opremanje brodova, ali i kategorizacije brodova kako bi im se ograničilo kretanje na morske pojaseve prema konstrukcijskim mogućnostima koje imaju. Pojedine članice Evropske unije zahvaljujući geografskim specifičnostima imaju posebne potrebe u pogledu korišćenja pomorskih puteva. Organi Evropske unije usvojili su određeni broj zakonodavnih akata, od kojih je najnoviji Direktiva 2017/2108/EU. Cilj je usaglašavanje EU zakonodavstva sa postojećim međunarodnim standardima, ali i usaglašavanje zakonodavstava država članica međusobno, kao i uklanjanje neželjenih negativnih posledica koje su raniji akti proizveli.

Ključne reči: EU zakonodavstvo, putnički brod, međunarodni standardi