UDK 331.5.024.5(4-672EU)(497.7)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 141-160
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.9

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Feb 2024
Prihvaćeno: 29 Apr 2024

Analiza ključnih strategija za zapošljavanje i zaštitu zapošljavanja u EU i u Republici Severnoj Makedoniji

Žarkov Slavko (Institut za socijalni rad i socijalnu politiku Filozofskog fakulteta Univerziteta \"Sv. Ćirila i Metodija\", Skoplje, Repubika Severna Makedonija), slavko.zarkov@gmail.com,

U predmetnom radu autor će izneti prikaz strategija zapošljavanja, koje su sastavni deo politike zapošljavanja Evropske unije (EU) i strategija zapošljavanja u sistemu Republike Severne Makedonije. Cilj je da se kroz uporednopravnu analizu, sintezu i dedukciju ključnih dokumenata EU i Republike Severne Makedonije sagledaju njihove prednosti i eventualni nedostaci. Dokumentarna osnova korišćena u ovom radu pokriva širok spektar pisanih dokumenata (strategija), kreiranih od strane ključnih institucija EU i Republike Severne Makedonije, poput Strategije za zapošljavanja mladih kadrova i za zapošljavanje stranih državljana u EU i Strategije zapošljavanja u Republici Severnoj Makedoniji za 2022–2027. U zaključku autor daje predikcije o mogućnostima implementacije strategija zapošljavanja, njihovoj uporedivosti i međuzavisnosti u kontekstu procesa evropskih integracija Republike Severne Makedonije.

Ključne reči: Strategija zapošljavanja, EU, Republika Severna Makedonija, zaštita zapošljavanja