UDK 271.222(497.11):332.14
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 127-139
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.8

Izvorni naučni rad
Primljeno: 22 Apr 2024
Prihvaćeno: 24 May 2024

Uloga Srpske pravoslavne crkve u regionalnom političkom delovanju Republike Srbije

Arnaudov Mitko (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mitko@diplomacy.bg.ac.rs
Manojlović Marija (Fakultet političkih nauka, Beograd), marijamanojlovic86@gmail.com
Hadžić Nikola (Fakultet političkih nauka, Beograd), nikolahadzic@yahoo.com

U radu se analizira uloga Srpske pravoslavne crkve u aktuelnom političkom delovanju Republike Srbije. Kroz studiju slučaja, autori ispituju odnose Srpske patrijaršije sa Bugarskom i Makedonskom pravoslavnom crkvom – Ohridskom arhiepiskopijom. U tom smislu, oni nastoje da osvetle ulogu Srpske pravoslavne crkve na društvene tokove kroz jedan istorijsko-politički siže. U tom smislu, u radu se traže odgovori na na pitanje – da li je Srpska pravoslavna crkva de facto determinator političkih dešavanja u Srbiji, odnosno da li utiče na donošenje državnih odlukana spoljnopolitičkom planu, uključujući i one koje se odnose napolitičke procese kao što su evropske integracije?Kroz analizu aktuelnih političkih dešavanja u odnosima sa Bugarskom i Severnom Makedonijom, autori naglašavaju važnost nedavno zatvorenog crkvenog spora sa Makedonskom pravoslavnom crkvom. Ujedno, oni izražavaju i brigu povodom otvorenih pitanja koja postojeizmeđu Beograda i Sofije ne samo o nesaglasnosti u vezi autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, već i o drugim bitnim političkim pitanjima.

Ključne reči: Srpska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna crkva – Ohridska arhiepiskopija, regionalni procesi