UDK 351.78
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 113-126
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.7

Izvorni naučni rad
Primljeno: 03 Apr 2024
Prihvaćeno: 02 May 2024

Građanska kontrola bezbednosnog sektora

Bogojević Rade (Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić, Novi Sad), radebogojevic4444@gmail.com,
Ivetić Miloš (Centar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica)

Racionalan pristup savremenoj građanskoj kontroli bezbednosnog sektora predstavlja veoma bitno pitanje za ostvarenje blagostanja ljudi u našem društvu. Imajući ovo u vidu, Skupština Republike Srbije, koju čine izabrani predstavnici naroda, morala bi da sarađuje veoma blisko sa Vladom i organima i službama bezbednosti. Skupština je odgovorna za postavljanje pravnih okvira, regulisanje budzetskih sredstava i nadgledanje rada celokupnog bezbednosnog sektora. Izvršavanje navedenih ovlašćenja moralo bi da se odvija po principima uzajamnog poverenja i javnog dijaloga. Pored Skupštine, i Zaštitnik građana (Ombudsman) kao i nezavisni mediji morali bi pomoći građanima i njihovim političkim predstavnicima svojim pravovremenim i tačnim izveštavanjem. Imajući u vidu značaj sektora bezbednosti u evropskoj, ali i u široj međunarodnoj zajednici, svaka država bi trebalo da nastoji da pravno uredi ovu specifičnu oblast. U tom pogledu, i autori ovog rada nastoje da približe određena znanja i profesionalna iskustva široj čitalačkoj publici, ne bi li time ukazali na važnost sistema i principa savremene građanske kontrole bezbednosnog sektora.

Ključne reči: Građanska kontrola, bezbednosni sektor, Skupština, službe bezbednosti, Ombudsman, mediji