UDK 343.45:343.21(436)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 34-46
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.3

Izvorni naučni rad
Primljeno: 19 Apr 2024
Prihvaćeno: 12 May 2024

Tumačenje sajber uhođenja u austrijskom krivičnom zakoniku

Savić Božić Dijana (Pravni fakultet, Bijeljina), dinabozic@gmail.com
Mičić Srđan (Federalna uprava policije, Sarajevo), srdjan.micic.fup@gmail.com

Sajber uhođenje, upotreba digitalne komunikacije i tehnologije za uznemiravanje, zastrašivanje ili progon drugog pojedinca, predstavlja negativnu posledicu tehnološkog razvoja. U Evropskoj uniji nedozvoljeno sajber uhođenje regulisano je okvirnim zakonodavnim aktima, poput Direktive o e-trgovini ili Akta o digitalnim uslugama. Suštinski, međutim, ove aktivnosti u okviru država članica Evropske unije sankcionišu se nacionalnim krivičnim zakonodavstvima. U svrhu ilustracije rešenja prisutnih u državama članicama Evropske unije, autori će u predmetnom radu analizirati Krivični zakonikAustrije. Kroz pravna tumačenje austrijskog Krivičnog zakonika autori će nastojati da pruže objašnjenja o protivpravnosti sajber uhođenja kao krivičnog dela, dajući određene zaključke koji se tiču bića ovog dela, njegovih elemenata, pravnih posledica i kažnjavanja. U širem kontekstu, autori u radu analiziraju izazove i rizike koje sa sobom donosi razvoj digitalnih tehnologija. S tim u vezi, autori navode činjenice da žrtve sajber uhođenja često pate od anksioznosti, poremećaja sna, noćnih mora ili depresivnih raspoloženja, te da neretko menjaju svoje društveno ponašanje koje se manifestuje kroz introvertnost i pasivizaciju koja dovodi do značajnog pada njihovih profesionalnih aktivnosti. Ovakvi psihički poremećaji uzrokuju po pravilu ozbiljna oštećenja zdravlja žrtava ovog krivičnog dela, o čemu svedoče i analize prisutne u zdravstvenoj praksi.

Ključne reči: Sajber uhođenje, austrijsko pravo, Krivični zakonik