UDK 34(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 21-33
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.2

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Apr 2024
Prihvaćeno: 24 May 2024

Anonimnost u pravu Evropske unije - pravo ili zloupotreba prava?

Antonović Ratomir (Institut za srpsku kulturu, Priština - Leposavić), antonovicr@gmail.com

Anonimnost znači prikrivanje vlastitog identiteta. Anonimnost štiti od mnogih stvari, a uglavnom se koristi pod izgovorom zaštite od eventualne odmazde kojoj lice koje nešto anonimno prijavljauje ili ukazuje na problem može biti izloženo. S druge strane, anonimnost štiti i od odgovornosti, što znači da lice koje nešto prijavljuje anonimno ne može biti pozvano na krivičnu odgovornost ako se ustanovi da je njegovo prijavljivanje bilo lažno. Shodno iznesenom, anonimnost se može posmatrati kao pravo i pravna mogućnost prijavljivanja eventualnih nezakonitosti u radu pojedinih državnih organa, funkcionera, političkih organizacija i tome slično, a takođe može se posmatrati kao zloupotreba prava jer se iza anonimnosti mogu skrivati krajnje i zlonamerne prijave koje nemaju logičko i istinito utemeljenje. Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF) javno poziva sve zainteresovane državljane Evropske unije da prijave svaki oblik prevare s ciljem nanošenje štete nekom licu. Takođe, pozivaju se Evropljani da prijave i nepravilnosti u postupanju. Kao solucija daje se mogućnost anonimne prijave, uz što preciznije navođenje informacija koje su dostupne. Dakle, anonimnost se podstiče i njome garantuje licu koje prijavljuje da će uživati posebnu zaštitu. Pitanje zloupotreba se zanemaruje ili namerno marginalizuje.

Ključne reči: Anonimnost, prijava, zaštita, lažno prijavljivanje, posledice