UDK 341.217(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 11-20
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.1

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Apr 2024
Prihvaćeno: 02 May 2024

Izbor Evropske komisije

Zečević Slobodan (Institut za evropske studije, Beograd),

Prema zamisli Žana Monea (Jean Monnet), jednog od tvoraca Evropskih zajednica, Evropska komisija trebalo je da bude specifičan nadnacionalni organ. U praksi, Komisija poseduje hibridne elemente obeležene uplivom uticaja vlada država članica na njen sastav. Članove Komisije inicijalno predlažu vlade država članice, vodeći računa da to budu stručne i nepristrasne osobe. Za članstvo u Komisiji države članice kandiduju iskusne nacionalne političare, koji imaju profesionalna iskustva u vršenju funkcija ministara ili predsednika vlada. Uloga Evropskog parlamenta u postupku izbora Evropske komisije je po sebi nezaobilazna, budući da Evropski parlament odobrava izbor kandidata za predsednika i članove Evropske Komisije, ali i za imenovanje Komisije u celini.

Ključne reči: Evropska komisija, Evropski savet, Evropski parlament