UDK 355.357(497.11:4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 141-157
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.8

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Oct 2023
Prihvaćeno: 31 Oct 2023

MEĐUNARODNA VOJNA SARADNJA REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU ZAJEDNIČKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

BERIŠA Hatidža (Škola nacionalne odbrane, Univerzitet odbrane Beograd; Vojna akademija Univerzitet odbrane, Beograd), hatidza.berisa@mod.gov.rs
KORSEV Goran
STEVANOVIĆ Dragan

U savremenim međunarodnim odnosima države svoju bezbednost više ne ostvaruju temeljeći je na sopstvenim nacionalnim interesima i vrednostima, već je grade u saradnji i savezništvima sa vodećim svetskim silama i u okviru regionalnih i globalnih inicijativa (Ujedinjene nacije, Severnoatlantski savez, Evropska unija i druge). U tom smislu, u okviru svoje spoljne politike Republika Srbija definisala je četiri strateška ,,stuba“ saradnje, a to su: Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija i Narodna Republika Kina. Na nivou regionalne saradnje Republika Srbija jača svoje odnose sa susedima, ali ostvaruje i aktivno učešće u brojnim regionalnim inicijativama. Sve to doprinosi procesu evropskih integracija kao jednom od proklamovanih strateških spoljnopolitičkih prioriteta naše zemlje.Istraživanje obuhvata analizu međunarodne vojne saradnje unutar Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije (ZBOP). Istraživački cilj rada obuhvata sistematizaciju saznanja o dostignutom nivou međunarodne vojne saradnje, kao i predikciju Ministarstva odbrane o mogućnosti daljeg unapređenja ove saradnje u svrhu unapređenja istraživanja na ovom planu

Ključne reči: Bezbednost, saradnja, Srbija, vojna saradnja, Evropska unija, ZBOP