UDK 341.232.1(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 129-139
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.7

Izvorni naučni rad
Primljeno: 28 Oct 2023
Prihvaćeno: 10 Nov 2023

PODRŠKA EU IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA O TRGOVINI ORUŽJEM

BJELICA VLAJIĆ Iris (Ministarstvo odbrane, Beograd), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Zajednička spoljna i bezbednosna politika (CFSP) Evropske unije, ima za cilj očuvanje mira i jačanje međunarodne bezbednosti u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih nacija. UsvajanjemSporazuma o trgovini oružjem (ATT) pod okriljem Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), poklopili su se ciljevi Evropske unije (EU) i UNopoboljšanju životnih i bezbednosnih uslova obezbeđivanjem odgovorne trgovine svim vrstama vojnog konvencionalnog naoružanja i sistema, municije, srodne tehnologije, rezervnih delova i komponenti. EU daje svoj doprinos efikasnom sprovođenju Sporazuma, posebno što su sve države članice EU istovremeno države stranke Sporazuma, a aktivnosti usmerene na sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje i razoružanja doprinose efikasnom sprovođenju i drugih međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma koji se bave oružjem za masovno uništenje i konvencionalnim oružjem. Cilj uspostavljanja kontrole nad trgovinom konvencionalnim oružjem jeste smanjenje nezakonitog gomilanja i trgovine ovim oružjem čime se daje doprinos miru, bezbednosti i stabilnosti u Evropi i svetu. Rad na promociji i pružanju podrške sprovođenju Sporazuma treba nastaviti, jer se među 54 zemlje koje mu nisu pristupile nalaze Belorusija, Indija, Irak, Iran, Pakistan i Ruska Federacija. Multilateralna i bilateralna saradnja Republike Srbije u ovoj oblasti posebno je usmerena na nastavak usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima, dalje unapređenje kontrole unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa oružja, smanjenje incidenata izvršenih oružjem i broja nelegalnog oružja u posedu građana, uklanjanje viškova malog i lakog oružja, municije, kao i eksploziva za civilnu upotrebu.

Ključne reči: Sporazum o trgovini oružjem, spoljna i bezbednosna politika EU