UDK 347.9(4-672EU) 351.74/.75(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 25-40
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.2

Izvorni naučni rad
Primljeno: 15 Jul 2023
Prihvaćeno: 18 Sep 2023

OSOBENOSTI SARADNJE PRAVOSUĐA I UNUTRAŠNJIH POSLOVA EVROPSKE UNIJE

NEŠKOVIĆ Slobodan (Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet \"Sveti Kiril i Metodij\" Veliko Trnovo, Bugarska), slobneskovic@gmail.com

Koncept funkcionisanja Evropske unije (EU) podrazumeva adekvatno i koheziono delovanje svih njenih strukturalnih segmenata. Poseban značaj od osnivanja EU posvećuje se sferi bezbednosti u cilju implementacije inaugurisane pravne regulative predmetne grupacije. Prioritet pri tome ima prevencija i borba protiv svih vidova organizovanog kriminaliteta, koja se sprovodi koegzistencijom nadležnih državnih ustanova sa postojećim evropskim institucijama. U navedenom kontekstu, esencijalni značaj pripada saradnji pravosuđa i organa unutrašnjih poslova. Autorski rad razmatra genezu i osobenosti navedenog fenomena, s posebnim osvrtom na Evrodzast kao autohtonu bezbednosnu organizaciju.

Ključne reči: Pravosuđe, unutrašnji poslovi, organizovani kriminalitet, Evrodzast, EU.