UDK 341.24:342.731(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 231-247
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.13

Izvorni naučni rad
Primljeno: 18 Sep 2023
Prihvaćeno: 18 Oct 2023

SLOBODA VEROISPOVESTI U EVROPSKOJ UNIJI: NOŠENjE VERSKIH SIMBOLA NA RADNOM MESTU

ŽARKOVIĆ Sanja (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), sanjazarkovic7@gmail.com

U ovom radu autorka se bavi načinom na koji je nošenje verskih simbola na radnom mestu, kao vid ispoljavanja vere, uređeno u pravu Evropske unije. Ona zaključuje da je nošenje verskih simbola razapeto između divergentnih težnji EU da ostvari imidz neutralnosti i da ojača zaštitu ljudskih prava kroz zabranu diskriminacije kako bi se olakšao pristup tržištu rada. Upravo nošenje verskih simbola na radnom mestu, prema autoru, dokazuje da je ta neutralnost shvaćena kao sekularnost, gde se od religije očekuje da bude skrajnuta u privatnu sferu, a od pojedinca da se uzdrži od njenog ispoljavanja u javnosti. Ovome u prilog ide i poslovna politika neutralnosti, koju Sud pravde EU prihvata kao legitiman cilj poslodavaca kod zabrane nošenja verskih simbola na radnom mestu. Sledstveno se radi o isključujućoj koncepciji neutralnosti, koja jednako neprijateljski gleda na ispoljavanje svih religija, umesto pluralističke i uključujuće koja bi jednako uvažila sve religije.

Ključne reči: Sloboda veroispovesti, Evropska unija, Sud pravde, Okvirna direktiva u oblasti rada, diskriminacija