UDK 339.924(4-672EU:497.11)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 147-161
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.9

Izvorni naučni rad
Primljeno: 05 Jun 2023
Prihvaćeno: 12 Jul 2023

RAZVOJ ODNOSA SRBIJE SA SUSEDNIM DRŽAVAMA, ČLANICAMA EU – JEDNA OD DETERMINANTI U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

ARNAUDOV Mitko (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mitko@diplomacy.bg.ac.rs
HADŽIĆ Nikola (Fakultet političkih nauka, Beograd), nikolahadzic@yahoo.com.

Integracija Republike Srbije u Evropsku uniju (EU) proces je koji zahteva, osim brojnih i sveobuhvatnih institucionalnih reformi, kreiranje i razvoj stabilnih i održivih regionalnih odnosa, posebno sa državama članicamaEU koje su u njenom neposrednom okruženju. S obzirom na toda je unapređenjeregionalne saradnje jedan je od bitnijih kriterijuma za učlanjenje u EU, u radu se posvećuje posebnapažnjarazvoju bilateralnih odnosa Srbije sa susednim državama posebno sa Hrvatskom, Bugarskom, Mađarskom i Rumunijom koje su i članice ove supranacionalne organizacije. Primenjujući komparativnu metodu analize, autori su pokušali da osvetle ostvarene rezultate, ali i aktuelne probleme između susednih država Zapadnog Balkana, te da pruže realnu sliku o mogućnostima njihovog prevazlaženja u cilju intenziviranja procesa evropskih integracija država kandidata za prijem u EU.

Ključne reči: Srbija, Zapadni Balkan, EU, regionalna saradnja, evropske integracije