UDK 330.341.1 004:336.1
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 13-29
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.1

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jun 2023
Prihvaćeno: 22 Jul 2023

DA LI ĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE PREOBLIKOVATI GLOBALNI FINANSIJSKI POREDAK?

NIKOLIĆ Goran (Institut za evropske studije, Beograd), goranvnikolic@gmail.com
MILUTINOVIĆ Petar (Institut za evropske studije, Beograd), petar.milutinovic@ies.rs
ZVEZDANOVIĆ LOBANOVA Jelena (Institut društvenih nauka, Beograd), jzvezdanovic@idn.org.rs

Sudeći po ubrzanom razvoju digitalnog juana, moderne digitalne tehnologije mogle bi preoblikovati svetski monetarni i finansijski poredak, čime bi se ubrzale promene u trenutnoj geopolitičkoj konstelaciji. U toj novoj geopolitičkoj konstelaciji Peking, ali i drugi značajni geopolitički akteri, mogli bi dobiti daleko veći relativni značaj negošto je sada slučaj. Iako bi Sjedinjene Američke Države, i države evrozone, zadržale privilegovane pozicije, Kina kao i značajnije zemlje u razvoju došle bi u situaciju da učešćemu globalnim monetarnim tokovima preuzmu deo benefita koji donosi sopstvena valuta, i to dobrim delom zahvaljujući tehnološkim inovacijama u domenu finansija. Koristeći metod strukturne analize i analitičko-deduktivni metod, autori zaključuju da posedovanje sopstvenih sistema plaćanja i digitalnih moneta, koje se ubrzava sa tehnološkim inovacijama, može omogućiti Kini i drugim relevantnim zemljama u razvoju da lakše nego do sada izbegavaju primarne i sekundarne sankcije Vašingtona.

Ključne reči: Digitalizacija, finansijski poredak, dolar, juan, evro