UDK 342.534.2:341.217.04(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 28-42
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.2

Izvorni naučni rad
Primljeno: 07 Nov 2022
Prihvaćeno: 13 Nov 2022

IMUNITETI POSLANIKA EVROPSKOG PARLAMENTA

STANKOVIĆ Nikola (Pravni fakultet u Beogradu, Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose), nstankovic@ius.bg.ac.rs

U radu se daje prikaz parlamentarnih i personalnih imuniteta poslanika Evropskog parlamenta kroz analizu Konvencije o funkcionisanju Evropske unije, Pravila procedure Evropske unije i prakse Suda pravde Evropske unije. Autor još ispituje i mehanizme zaštite, ali i slučajeve u kojima se ti mehanizmi u složenom sistemu Evropskog parlamenta aktiviraju. Polazeći od prethodnih razmatranja, autor je pokušao da izloži zaokruženu sliku specifičnog položaja poslanika Evropskog parlamenta kroz objašnjenja regulatornih rešenja kojima se utvrđuje njihov status i kojima se obezbeđuju njihovi imuniteti i privilegije.

Ključne reči: Evropski parlament, evropski poslanik, imuniteti, procedura, Konvencija o funkcionisanju Evropske unije, Sud pravde