UDK 355.02(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 263-282
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

OGRANIČENjA ZAJEDNIČKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

Dželatović Milenko (Факултет безбедности, Београд),
Beriša Hatidža (Школа националне одбране, Унивезитет одбране, Београд), hatidza.berisa@mod.gov.rs

Evropska unija se danas nalazi pred mnogim odgovornim zadacima koji se odnose na rešavanje problema povezanih sa novim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, poput terorizma, trgovine ljudima ili hibridnim pretnjama od strane državnih i nedržavnih aktera. U godinama koje su pred nama Evropa će, verovatno, menjati svoju ulogu na globalnom bezbednosnom planu. To će zahtevati snažnu Evropsku uniju, koja može da unapređuje mir i bezbednost država članica. Zahvaljujući Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici (ZBOP), Evropska unija postala je jedan od najvećih nosilaca bezbednosti sprovođenjem civilnih i vojnih misija. Kroz analizu Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike, autori žele da ukažu na postojeća ograničenja sa kojima se Evropska unija suočava, te da se utvrdi stepen usklađenosti nacionalnih odbrambenih politika kada je u pitanju razvoj operativnih kapaciteta Evropske unije, koji su nužan uslov za razvoj Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Ključne reči: odbrana, bezbednost integracije, politika EU, Evropska unija, državni akteri, nedržavni akteri