UDK 502.11:340.3
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 309-329
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PROBLEMI SPREČAVANjA I SUZBIJANjA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NORMATIVNA REŠENjA U KOMUNITARNOM PRAVU EU

Pejanović Ljubo (Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић, Нови Сад), pejanovicljubo@gmail.com
Bejatović Milorad (Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад), bejatovic@pravni-fakultet.info
Bejatović Gordana

Problemi sprečavanja i suzbijanja ekološkog kriminaliteta u Republici Srbiji postoje i traju već veoma dugo. Ekološki kriminalitet jedan je od novijih fenomena savremenog sveta, koji predstavlja veliku opasnost po bezbednost ljudi, drugih živih bića i ekološkog bogatstva kojim raspolaže planeta Zemlja. Ovaj oblik kriminalnog nasilja u novije vreme postao je jedan od najopasnijih oblika kriminaliteta koji se širi i povećava iz dana u dan. Međutim, ekologiju ugrožavaju i životnu sredinu zagađuju i druge aktivnosti. Zakonska normativa i regulativa nije ispunila očekivane rezultate jer nije u potpunosti rešila ovaj fenomen. Pored pravne nerešenosti, problem se pojavljuje i nepoštovanjem postojeće zakonske regulative, a sudski i bezbednosni organi nemaju adekvatne mehanizme za sprečavanje i suzbijanje ovog fenomena.

Ključne reči: Kriminalitet, sprečavanje, suzbijanje, ekologija, zagađenje, zakoni