UDK 62-631(4)
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 258-269
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O SADRŽAJU MOTORNIH GORIVA

Lukić Vladimir (Ептиса д.о.о, Србија), vlukic@eptisa.com

Rad predstavlja prikaz i analizu Evropske direktive 2009/30/ES o sadržaju motornih goriva i uvođenju mehanizama za smanjenje efekata staklene bašte, u skladu sa zahtevima zaštite zdravlja i životne sredine. Direktivom se uspostavlja okvir kojim se države članice obavezuju da će na svojim tržištima dozvoliti promet benzina i dizel goriva koje zadovoljava ekološke specifikacije navedene u Aneksu I i II, kao i da će uspostaviti proces praćenja životnog ciklusa goriva u odnosu na proizvodnju gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, uspostavljaju se i kriterijumi za smanjenje proizvodnje gasova korišćenjem biogoriva.

Ključne reči: Sadržaj sumpora, olovo, gasovi staklene bašte, biogorivo