UDK 631.155:061.1:502/504
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 203-216
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

UNAPREĐENjE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANjA ZA POLITIKU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OKVIRU ZAJEDNIČKE AGRARNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

Vapa-Tankosić Jelena (Факултет за економију и инжењерски менаџмент Универзитет Привредна академија у Новом Саду), jelena.vapa-tankosic@rbv.rs
Ćirić Maja (Факултет за економију и инжењерски менаџмент Универзитет Привредна академија у Новом Саду), maja@fimek.edu.rs
Stojsavljević Miroslav (Факултет за економију и инжењерски менаџмент Универзитет Привредна академија у Новом Саду), minjast@eunet.rs

U politici zaštite životne sredine i održivog razvoja značajno mesto zauzima stvaranje odgovarajućih stručnjaka i razvoj obrazovnih profila koji će u narednom periodu biti neophodni za razvoj ekološki orijentisane proizvodnje hrane. Ovo je posebno važno za sistem visokog obrazovanja u Srbiji, koji mora da prati trendove evropskog obrazovnog prostora kako bi obezbedio kvalitetno priključenje naše zemlje Evropskoj uniji u bliskoj budućnosti. Poljoprivreda, kao jedna od ključnih privrednih grana Unije, ali i oblast od koje Srbija najviše očekuje u narednom periodu, zahteva posebnu pažnju i uspostavljanje novih standarda okrenutih prvenstveno zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Zajednička agrarna politika (ZAP) je jedan od najstarijih i najrazvijenijih instituta Evropske unije koja još od 1962. godine reguliše poljoprivrednu proizvodnju zemalja članica. U protekloj deceniji pravac razvoja ZAP jasno se menja i orijentiše od podrške ekonomije obima ka održivom, sveobuhvatnom razvoju ruralnih područja i zaštiti životne sredine. Globalni rast cena hrane koji se očekuje u narednim decenijama predstavlja veliku šansu za zemlje proizvođače i izvoznice hrane, ali kako za Evropsku uniju, tako u još većoj meri za Srbiju, postavlja se imperativ obrazovanja adekvatnih stručnjaka u ovim oblastima.

Ključne reči: Obrazovanje, poljoprivreda, održivi razvoj, zaštita životne sredine, zajednička agrarna politika