Спречавање плагијаризма

Рaди зaштитe интeгритeтa чaсoписa Европско законодавство  радови пре објављивања пролазе проверу oригинaлнoсти односно одсуства плагирања.

Плагирање значи преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног израза и представљање као својих.

Достављање плагираних радова на објављивање у часопоси Европско законодавство третираће се као грубо кршење научне и издавачке етике.

Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:

  • Дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на пример, коришћењем наводника);
  • Копирање слика или табела из туђих радова без правилног навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права.

Радови код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће аутоматски одбијени и ауторима ће бити трајно забрањено да објављују у часопису. Ако се установи да је рад који је објављен у часопису плагијат, исти ће бити повучен у складу са процедуром описаном под „Повлачење већ објављених радова“, а ауторима ће бити трајно забрањено да објављују у часопису.