УДК 343.211(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, стр. 81-97
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.6

Оригинални научни рад
Примљено: 31 Oct 2021
Прихваћено: 08 Nov 2021

СМЕТЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЕВРОПСКОГ НАЛОГА ЗА ХАПШЕЊЕ И ПРЕДАЈУ

BUHA Milijana (Pravni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka), milijana.buha@pf.unibl.org

Оквирном одлуком о европском налогу за хапшење и предају уводи се један нови облик међународне кривичноправне помоћи у Европској унији, лишен традиционалних препрека у поступку изручења. Поступак предаје тражених лица у Европској унији спроводи се у складу са принципом узајамног признања и извршења судских одлука у кривичноправној области. Апсолутна сметња у поступку предаје тражених лица је осуђујућа пресуда. Осуђујућа пресуда као мериторна судска одлука је једна од процесних гаранција осуђеном лицу према начелу не бис ин идем. Принцип не бис ин идем је у функцији заштите осуђеног или ослобођеног лица од поновног суђења за исто ђело. Оквирном одлуком принцип не бис ин идем је „оскрнављен”, јер су само осуђујуће пресуде апсолутна сметња за предају траженог лица, док су ослобађајуће пресуде релативна сметња за предају траженог лица. Колико је смислено статус само релативне сметње дати правноснажно осуђујућој пресуди, с обзиром на циљ принципа међусобног повјерења и признања судских одлука у кривичноправној области.

Кључне речи: предаја, ne bis in idem, застарјелост, двострука инкриминација