УДК 341.232(4-672EU)\"2007/2027\"
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 72, стр. 16-29
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 19 Dec 2020
Прихваћено: 17 Feb 2020

ИНСТРУМЕНТ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2007–2027.

PEJOVIĆ Aleksandar Andrija (Nekadašnji ministar evropskih poslova, nacionalni koordinator za IPA i glavni pregovarač za pregovore sa EU Crne Gore), aleksandar.andrija@gmail.com

Инструмент за претприступну помоћ (IPA) се користи као основни оквир за финансијску помоћ Европске уније кандидатима и потенцијалним кандидатима још од 2007. године. У тренутку припреме треће финансијске перспективе (IPA III), која ће осигурати нова финансијска средства за припрему за чланство, корисно је сагледати досадашња искуства с подршком коју је ЕУ давала кандидатима и потенцијалним кандидатима у склопу политике проширења. Овај рад даје преглед тих инструмената још од првих програма који су постојали прије IPA(PHARE, ISPA, SAPARD, OBNOVA, CARDS), те представља разлоге за увођење IPA, предложене финансијске износе, као и основне карактеристике IPA кроз претходну, садашњу и будућу финансијску перспективу ЕУ. Рад, такође, указује на позитивна и негативна искуства у кориштењу досад доступних програма финансијске подршке, а даје и препоруке за припрему и што боље коришћење IPA III.

Кључне речи: ИПА, Европска унија, Западни Балкан, претприступна подршка, фондови