Списак рецензената

 • Предраг Бјелић, редовни професор, Економски факултет, Београд
 • Ивана Крстић, редовни професор, Универзитет у Београду, Правни факултет
 • Татјана Јевремовић-Петровић, редовни професор, Универзитет у Београду, Правни факултет
 • Миша Ђурковић, научни саветник, Институт за европске студије, Београд
 • Благоје Бабић, редовни професор у пензији, Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Маја Станивуковић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Маја Костић-Мандић, редовни професор, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица, Црна Гора
 • Гордана Илић-Гасми, редовни професор, Институт за упоредно право, Београд
 • Драган Ђукановић, редовни професор, Факултет политичких наука, Београд
 • Јоаким Бекер, редовни професор, Институт за међународну економију и развој, Универзитет за економију и пословање, Беч, Аустрија
 • Јелена Лопичић, редовни професор, Факултет за дипломатију и безбедност, Београд
 • Игор Јанев, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
 • Душко Лопандић, амбасадор у пензији, Министарство спољних послова Републике Србије
 • Слободан Самарџић, редовни професоре, Факултет политичких наука, Београд
 • Миомир Јакшић, редовни професор, Економски факултет, Београд
 • Јелена Ћеранић Перишић, научни саветник, Институт за упоредно право, Београд
 • Бојана Чучковић, ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду
 • Александар Гајић, ванредни професор, Правни факултет, Београд
 • Милош Јовановић, доцент, Правни факултет, Универзитет у Београду
 • Невен Цветићанин, научни саветник, Институт друштвених наука, Београд
 • Нина Марковић Казе, ванредни професор, Студије за безбедност и криминологију Универзитета Маквари, Сиднеј, Аустралија
 • Ана Јовић Лазић, виши научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Сања Јелисавац Трошић, виши научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Ана Човић, виши научни сарадник, Институт за упоредно право, Београд
 • Срђан Кораћ, виши научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
 • Стеван Рапаић, виши научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
 • Жаклина Новичић, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Марија Влајковић, асистент, Правни факултет, Универзитет у Београду