Слање рукописа

Рукописи за Часопис подносе се слањем рукописа и пропратних докумената (Изјаве аутора) на електронску адресу главног и одговорног уредника часописа Европско законодавство, др Душка Димитријевића: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs или на адресу Редакције: ez@diplomacy.bg.ac.rs.

Молимо да пре слања рукописа Редакцији осигурате да је рад у складу са свим техничким, квалитативним и структурним пропозицијама описаним у следећим документима: