Политика архивирања и репозиторијума

Сви чланци које објављује Европско законодавство архивирају се у дигиталном репозиторију Народне библиотеке Србије. Такође, сви чланци које објављује чувају се на веб страници часописа и у архивама CEEOL-a, Google Schoolar-a, KOBSON-a и других користећи DOI.

Кроз политику отвореног приступа пре и после објављивања, Европско законодавство омогућава независно и репозиторијско архивирање објављених радова. Аутори могу да чувају верзију издавача или ПДФ у личним или институционалним репозиторијумима или библиотекама без тражења дозволе од часописа или издавача. Аутори су дужни да дају потпун библиографски опис чланка објављеног у овом часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, том, број, пагинацију) и да ставе линк ка DOI-у чланка.