Европско законодавство је специјализовани научни часопис који се бави проучавањем права Европске уније, као и легислативним аспектима европских интеграција. У том смислу часопис покрива област друштвених наука, научну дисциплину међународно и европско право и међународне односе.

Издавач часописа је Институт за међународну политику и привреду из Београда.

Часопис излази у континуитету преко две деценије.