Одрицање одговорности

Ставови изнети у објављеним радовима не изражавају ставове главног одговорног уредника и Уређивачког одбора.

Аутори преузимају правну и моралну одговорност за идеје изнете у својим радовима. Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.