Објављивање и друге накнаде

Европско законодавство је научни часопис од националног заначја којег финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

У циљу промовисања слободног ширења научних сазнања, омогућен је слободан приступ читаоцима и бесплатна публикација за ауторе. Не постоје скривени трошкови.

Електронском издању може се слободно приступити на сајту Европског законодавства, док је за штампано издање часописа доступна годишња претплата. Ближе информације налазе се на веб сајту издавача – Института за међународну политику и привреду у Београду.