УДК 341.7/.8:341.67
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 13-21
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.1

Оригинални научни рад
Примљено: 30 Jul 2022
Прихваћено: 21 Aug 2022

ОБНАВЉАЊЕ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ВРАЋАЊЕ ДИПЛОМАТИЈЕ НА СВЕТСКУ СЦЕНУ

ЗЕЧЕВИЋ Слободан (Институт за европске студије, Београд), szecevic5@gmail.com

Еворпа је погођена ратом у коме учествују две велике европске земље – Русија са 144 и Украјина са 45 милиона становника. Реч је о значајним светским произвођачима енергената и житарица. Последице рата осећају сви становници Европе, пре свега кроз раст цена, инфлацију и пад стопа привредног раста. Док обе стране остају одлучне при својим позицијама, у исто време поједине истакнуте дипломате, попут Хенрија Кисинџера (Henry Kissinger), заговарају повратак дипломатије на међународну сцену. Одржавање светског мира и стабилности у условима пролиферације нуклеарног наоружања, захтева суптилну вештину прављења компромиса, али и постојање свести о сопственим ограничењима.

Кључне речи: Рат у Украјини, ЕУ, санкције, одржање мира, дипломатија, економска криза