УДК 347.27(497.11)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 140-155
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.9

Оригинални научни рад
Примљено: 12 Mar 2022
Прихваћено: 06 Apr 2022

ОБРНУТА ХИПОТЕКА – ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА НЕКРЕТНИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

MAJSTOROVIĆ Marija (Факултет за пословне студије и право, Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Београд), majstorovic.m@live.com

Тржиште некретнина у Србији доживело је експанзију у последњој деценији због појачаних грађевинских и инвестиционих активности домаћих и страних инвеститора, као и због појачане понуде стамбених кредита услед којих је дошло до пораста понуде и тражње, али и до раста цена непокретности. Новим тржишним тенденцијама прекинута је вишедеценијска стагнација тржишта непокретности, што је био добар показатељ остварене макроекономске и политичке стабилности. Међутим, на домаћем тржишту непокретности и даље недостаје шири избор финансијских и осигуравајућих производа/услуга, какви постоје на развијеним тржиштима некретнина попут САД, Канаде и Аустралије, или какви постоје на тржиштима некретнина у Европи. Један од таквих производа је и „обрнута хипотека”. У САД и ЕУ обрнута хипотека представља вид финансирања који је доста популаран будући да има двоструке ефекте на повећање финансијске моћи старије популације и развој банкарског сектора. С обзиром на то да овај финансијски производ није присутан у домаћој регулативи, у раду ћемо предочити његове основне карактеристике и указаћемо на позитивну праксу која постоји у неким европским земљама у вези са његовом имплементацијом, која може бити од значаја и за унапређење домаћег тржишта непокретности. Развој овог производа на домаћем тржишту претпоставља успостављање адекватног законодавног оквира и финансијског система који би омогућио оптималнији систем финансирања становништва.

Кључне речи: Oбрнута хипотека, тржиште некретнина, упоредно право, право Европске уније, домаће законодавство, Србија