УДК 342.738(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, стр. 41-59
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.3

Оригинални научни рад
Примљено: 23 Sep 2020
Прихваћено: 11 Oct 2020

ГРАНИЦЕ ВАНТЕРИТОРИЈАЛНОГ ДЕЈСТВА ОПШТЕ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

VUČIĆ Mihajlo (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Општа уредба о заштити података ЕУ (ГДПР) утиче на стандарде заштите података у другим правним системима због свог вантериторијалног дејства. Привлачност пословања на унутрашњем тржишту главни је разлог што стране компаније, које у својим пословним операцијама користе личне податке грађана ЕУ, или лица са пребивалиштем у ЕУ, пристају да се подвргавају њеним одредбама. На тај начин долази до проширења надлежности ЕУ и изван њене територије. Вантериторијално деловање органа једне суверене надлежности није начелно забрањено међународним правом, али ствара практичне проблеме у примени и извршењу, као и отпоре других суверених надлежности, које могу да полажу јаче право на регулисање датог правног односа. Закључивањем међународних уговора којима се регулишу проблеми вантериторијалне надлежности између заинтересованих страна, ови проблеми се отклањају. Међутим, право на заштиту личних података које штити ГДПР је конципирано као људско право, које мора бити апсолутно заштићено, што аутоматски поништава дејство закључених уговора. Суд правде ЕУ показује спремност да брани апсолутност овог права. У раду се поставља питање да ли привлачност унутрашњег тржишта заједно са концепцијом права на заштиту података као људског права може да наметне модел заштите података у ЕУ као глобални модел. Истиче се да државе које су економски довољно моћне, чак и ако деле вредности заштите људских права са ЕУ, могу да одоле вантериторијалном дејству ГДПР-а, што показује анализирани случај односа ЕУ–САД. Међутим, прави проблем настаје када дође до сукоба надлежности са економском силом која има потпуно другачији вредносни поглед од ЕУ на заштиту података и људска права уопште (Кина). У том смислу, у раду се закључује да вантериторијално дејство ГДПР-а може да доведе до ширења модела заштите података у ЕУ највише у оквиру блока сродних правних система, поготово што заштита података постаје у савременим међународним односима не само економски него све више и безбедносни проблем.

Кључне речи: