УДК 32.019.51(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 69, стр. 19-32
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 18 Aug 2019
Прихваћено: 27 Aug 2019

ЛОБИРАЊЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ ОМБУДСМАНА У СЛУЧАЈУ 1946/2018/КР О НАЧИНИМА НА КОЈЕ ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЕТА ЕВОПСКЕ УНИЈЕ ИНФОРМИШЕ ЈАВНОСТ О САСТАНЦИМА ПРЕДСЕДНИКА ЕВРОПСКОГ САВЕТА И ЧЛАНОВА ЊЕГОВОГ КАБИНЕТА СА ЛОБИСТИМА

GORDANIĆ Jelica (Jelica Gordanić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Лобирање је политички процес који може, уколико се изводи на транспарентан начин, да допринесе процесу доношења одлука и повећа степен демократичности у друштву. Уколико је лобирање нетранспарентно, може пробудити сумњу у рад политичких институција и створити неповерење на релацији грађани – доносиоци одлука. Рад анализира одлуку Европског омбудсмана у случају 1946/2018/КР о начинима на које Генерални секретаријат Савета Европске уније информише јавност о састанцима председника Европског савета и чланова његовог кабинета са лобистима. У овом случају примећено је недовољно детаљно објављивање информација о састанцима председника Европског савета са лобистима. У погледу информација о састанцима чланова кабинета председника Европског савета и лобиста, евиденција није постојала. Омбудсман препоручује вођење евиденције о свим састанцима одржаним између председника Европског савета и чланова његовог кабинета са лобистима. Евиденција треба да садржи што је могуће више података о одржаном састанку – што подразумева датум одржавања састанка, лица која су састанку присуствовала, као и тему и исход разговора. Омбудсман апелује да се председник и чланови кабинета председника Европског савета састају само са представницима лобистичких група који су укључени у регистар транспарентности. Рад се осврће и на транспарентност рада других органа ЕУ, као и на механизме побољшавања регистра транспарентности. Закључује се да рад институција ЕУ није подједнако транспарентан, што представља реалну опасност за губитак поверења грађана у њихов рад. Из тог разлога, препоруке Европског омбудсмана у погледу комуникације службеника ЕУ са лобистима треба примењивати у пракси.

Кључне речи: лобирање, Европски омбудсман, председник Европског савета, транспарентност, регистар транспарентности