УДК 355.02(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 263-282
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ОГРАНИЧЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Dželatović Milenko (Факултет безбедности, Београд),
Beriša Hatidža (Школа националне одбране, Унивезитет одбране, Београд), hatidza.berisa@mod.gov.rs

Европска унија се данас налази пред многим одговорним задацима који се односе на решавање проблема повезаних са новим безбедносним изазовима, ризицима и претњама, попут тероризма, трговине људима или хибридним претњама од стране државних и недржавних актера. У годинама које су пред нама Европа ће, вероватно, мењати своју улогу на глобалном безбедносном плану. То ће захтевати снажну Европску унију, која може да унапређује мир и безбедност држава чланица. Захваљујући Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици (ЗБОП), Европска унија постала је један од највећих носилаца безбедности спровођењем цивилних и војних мисија. Кроз анализу Заједничке безбедносне и одбрамбене политике, аутори желе да укажу на постојећа ограничења са којима се Европска унија суочава, те да се утврди степен усклађености националних одбрамбених политика када је у питању развој оперативних капацитета Европске уније, који су нужан услов за развој Заједничке безбедносне и одбрамбене политике.

Кључне речи: одбрана, безбедност интеграције, политика ЕУ, Европска унија, државни актери, недржавни актери