УДК 502.15
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 43-50
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ЕКОЛОГИЈА – СТУБ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Ožegović Lazar (Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду), ozegovic.lazar@gmail.com
Vučurević Tatjana
Brkanlić Sandra

Време прошло и време које долази намеће нам обавезу да се одговорно понашамо према природном окружењу и према друштву у целини. Обавеза која је пред нама није само очување природних ресурса и богатства у име будућих генерација, већ је уједно и захтев да променимо досадашњи однос и навике у циљу одрживог развоја, и самим тим стварање квалитетнијег односа према еколошком развоју земље. Одрживи развој треба да обезбеди услове у којима ће заживети примена стандарда екологије као науке. Промене у друштву неизбежан су процес, настале као природан процес, или као процес свесних и несвесних људских активности. Однос промена у природи и одрживог развоја је специфичан. Тај однос представља потребу да се задовоље садашње материјалне и нематеријалне потребе друштва и да се очувају природни ресурси, култура и наслеђе за генерације које долазе. Процес одрживог развоја мора да се креће далеко изван једноставног очување природних ресурса, он мора истовремено да трасира пут еколошком развоју, тј. да омогући економски раст уз примену стандарда екологије.

Кључне речи: Oдрживи развој, екологија, Европска унија