УДК 502.11:340.3
Библид: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, стр. 309-329
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРОБЛЕМИ СПРЕЧАВАЊА И СУЗБИЈАЊА ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛИТЕТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НОРМАТИВНА РЕШЕЊА У КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ ЕУ

Pejanović Ljubo (Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић, Нови Сад), pejanovicljubo@gmail.com
Bejatović Milorad (Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад), bejatovic@pravni-fakultet.info
Bejatović Gordana

Проблеми спречавања и сузбијања еколошког криминалитета у Републици Србији постоје и трају већ веома дуго. Еколошки криминалитет један је од новијих феномена савременог света, који представља велику опасност по безбедност људи, других живих бића и еколошког богатства којим располаже планета Земља. Овај облик криминалног насиља у новије време постао је један од најопаснијих облика криминалитета који се шири и повећава из дана у дан. Међутим, екологију угрожавају и животну средину загађују и друге активности. Законска норматива и регулатива није испунила очекиване резултате јер није у потпуности решила овај феномен. Поред правне нерешености, проблем се појављује и непоштовањем постојеће законске регулативе, а судски и безбедносни органи немају адекватне механизме за спречавање и сузбијање овог феномена.

Кључне речи: Kриминалитет, спречавање, сузбијање, екологија, загађење, закони