UDK 341:656.1(497.11:4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 113-127
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.6

Izvorni naučni rad
Primljeno: 10 Jul 2023
Prihvaćeno: 12 Aug 2023

STANDARDI SIGURNOSNOG SISTEMA ZAŠTITE VOZAČA I PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

MILETIĆ Branimir (Environ doo, Istraživačko-razvojni centar, Beograd), miletic.branimir@gmail.com

U radu se analiziraju evropski standardi transponovani u unutrašnji pravni poredak Republike Srbije o sistemu zaštite vozača i putnika u drumskom saobraćaju. Autor analizira tehnička rešenja propisana odredbama pozitivnog prava Republike Srbije i daje odgovarajuće preporuke sa objašnjenjima u vezi sa zaštitnim merama koje se sprovode putem sigurnosnih pojaseva. On pojašnjava njihovu ulogu, principe delovanja i efekte primene. Posebnu pažnju rad posvećuje značaju sigurnosnih pojaseva u zaštiti vozača i putnika u saobraćajnim nezgodama. U tom smislu rad ističe važnost primene sistema zaštite određenih kategorija lica poput trudnica.Primenjujući adekvatan naučno-metodološki pristup, autor u radu razmatra rezultate primenjenih istraživanja nastojeći da otkrije zakonomernosti u postupanjima prilikom preduzimanja zaštitnih mera u ovoj oblasti. Konačno, dolazi do zaključka da je Republika Srbija implementacijom evropskog zakonodavstva prihvatila i evropske standarde sigurnosnog sistema zaštite vozača i putnika u drumskom saobraćaju.

Ključne reči: Sigurnosni sistem, zaštita vozača i putnika, zakonodavstvo EU