UDK 349.2(497.11)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 193-213
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.11

Izvorni naučni rad
Primljeno: 16 Oct 2023
Prihvaćeno: 01 Nov 2023

VANSUDSKO REŠAVANЈE RADNIH SPOROVA U SRBIJI I ZEMLЈAMA REGIONA

SAVIĆ BOŽIĆ Dijana (Osnovni sud u Bjeljini, Bosna i Hercegovina), dinabozic@gmail.com

U radu se analiziraju metode vansudskog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i zemljama regiona. Problemrešavanja radnih sporova u Srbiji veoma je složen i predstavlja nužnost delovanja i reformi u više oblasti istovremeno – kako radnog prava tako i građanskog procesnog prava, odnosno sistema organizacije sudova. Rešenja koja su predstavljena plod su istraživanja i iskustava autora, i izraz napora da se sistematski i sveobuhvatno pristupi reformi radnog prava na način koji bi izvesnomorao uključivati i zaštitu prava radnika na odgovarajući i efikasan način. Efikasno rešavanje radnih sporova nije samo u interesu radnika, već i poslodavaca. Predugi radni sporovi često podrazumevaju enormne iznose naknade štete za neisplaćene zarade i neuplaćene doprinose, koje poslodavac duguje nakon nekoliko godina sporenja oko zakonitosti otkaza ugovora o radu koji je završen u korist zaposlenog.

Ključne reči: Radni sporovi, vansudsko rešavanje, Srbija, region