UDK 339.923:061.1EU
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 15-23
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.1

Izvorni naučni rad
Primljeno: 30 Jul 2023
Prihvaćeno: 09 Oct 2023

INSTITUCIONALNA BUDUĆNOST EVROPSKE UNIJE

ZEČEVIĆ Slobodan (Institut za evropske studije, Beograd), szecevic5@gmail.com

Evropska unija ustanovljena je na evropskom kulturnom, verskom i humanističkom nasleđu. Polazeći od te činjenice, na tlu evropskog kontinenta razvijene su univerzalne vrednosti koje čine neotuđiva i nepovrediva ljudska prava, ali i opšteprihvaćene vrednosti slobode, demokratije, jednakosti i vladavine prava. Evropska unija nije mogla u potpunosti da se osloni na američko iskustvo gde postoji asimilacioni faktor engleskog jezika, niti na kinesko iskustvo gde 80% stanovništva čini etnička grupa Han. Stoga deviza Evropske unije i jeste: „Ujedinjeni u razlikama“. Institucionalni sistem Evropske unije izražava interese država koje su je osnovale, ali i njenih građana kroz demokratsku instituciju Evropskog parlamenta. U ovom trenutku postoji potreba da se kroz uporedne procese, njen institucionalni sistem učini efikasnijim, kao i da se utvrdi jasan program prijema novih država članica sa Zapadnog Balkana. Pored toga, Evropska unija ima nameru da zaštiti spoljne granice, pokrene aktivnu demografsku politiku i pokuša da razvije samostalniju spoljnu i odbrambenu politiku u odnosu na američkog saveznika.

Ključne reči: Evropska unija, institucionalni sistem, evropska civilizacija, identitet, raznolikost, Zapadni Balkan