UDK 341.217.02(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 163-176
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.10

Izvorni naučni rad
Primljeno: 25 May 2023
Prihvaćeno: 15 Jun 2023

ULOGA STRATEGIJSKOG PREDVIĐANJA U ZAJEDNIČKOJ ODBRANI I BEZBEDNOSTI EVROPSKE UNIJE

BJELICA VLAJIĆ Iris (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Strategijsko predviđanje relativno je nov pristup u analizi savremenih međunarodnih odnosa. Podrazumeva preduzimanje različitih aktivnosti koje za cilj imaju izradu scenarija o mogućim pravcima razvoja efekata onih spoljnopolitičkih događaja koji menjaju postojeći međunarodni sistem. Donošenje odluka u diplomatiji i odbrani otud je veoma značajno. Zbog dinamike međunarodnih odnosa, strategijsko predviđanje postaje sve važniji instrument za planiranje i preduzimanje odbrambenih aktivnosti kojima se odgovara na nastale promene, ili se pak umanjuju efekti tih promena. Strategijsko predviđanje ima samostalnu metodologiju, holistički pristup i specifičnu terminologiju. Da bi rezultati strategijskog predviđanja ispunili svrhu, potrebna je prilagodljivost i fleksibilnost institucija i donosilaca odluka. Evropska unija (EU) uvidela je značaj strategijskog predviđanja, zbog čega je najnovijim strateškimdokumentomo planiranju Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP) osnovala čitav niz pomoćnih službi i tela koji će se time baviti. Autorka u radu primenom istorijskog, pravnog i uporednog metoda istražuje ulogu strategijskog predviđanja u EU, i posredno analiziranjegov značaj za Republiku Srbiju.

Ključne reči: Strategijsko predviđanje, međunarodni odnosi, odbrana, EU