UDK 327.39(4-672EU:497.11) 32.019.51:654.19(4)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 241-254
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.15

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Sep 2022
Prihvaćeno: 12 Oct 2022

ZNAČAJ I ULOGA MEDIJA U PROCESU PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

TUCAKOVIĆ Jelena (Naftna industrija Srbije, Beograd), jelenaplv@gmail.com

U predmetnom radu osvetljava se značaj medija u procesu evropskih integracija. Akcenat se stavlja na kontrolu ovog procesa i izgradnju poverenja. Takođe se ispituju se i pretnje koje donosi evroskepticizam, razvoj antievropske klime, kao i pitanje medijskog pluralizma. Istraživački metodi usmereni su na dokazivanje hipoteze da su mediji neizostavni element u stvaranju podrške procesu evrointegracija. Osnovni aspekt rada otud je identifikovanje i istraživanje prednosti i nedostataka medijskog upliva u ovaj politički proces. Iz dosadašnje prakse pokazalo se da mediji imaju neosporno značajnu ulogu u procesu kreiranja i plasiranja informacija koje se odnose na napredovanje država kandidata u pristupanju Evropskoj uniji (EU). Iz izvršene analize, proizilaze određeni zaključci koji ukazuju da uloga „mejnstrim” medija u informisanju javnosti o svim značajnim aspektima ovog procesa nije zanemariva. Ako se sagledaju aktivnosti relevantnih aktera u procesu pristupanja Srbije EU i donošenju strateških odluka koje se tiču harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa pravom EU, onda se može zaključiti da mediji služe ne samo za plasman partikularnih informacija o evropskim integracijama, već i za kontinuirano i sveobuhvatno edukovanje javnosti o načinima ostvarivanja ovog procesa. Sveobuhvatno medijsko osvetljavanje ovog procesa uz donošenje medijskih strategija doprinosi formiranju ambijenta dovoljno otvorenog za dijalog, sprovođenje potrebnih sistemskih reformi i ostvarivanje aktivnosti nužnih za sticanje statusa ravnopravnog člana EU.

Ključne reči: EU, mediji, proces evrointegracija, medijska regulacija, komunikacija, javna sfera, Srbija