UDK 338.43(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 169-189
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.11

Izvorni naučni rad
Primljeno: 28 Aug 2022
Prihvaćeno: 28 Sep 2022

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE „OD NjIVE DO TRPEZE”

DABOVIĆ Dušan (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije), dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

U radu se razmatraju rešenja predviđena Strategijom Evropske unije (EU), „od njive do trpezeˮ, kroz komparaciju rešenja prihvaćenih u ovoj oblasti u strateškim dokumentima Republike Srbije. Autor uz primenu naučne metodologije, primenjive za analizu unutrašnjeg zakonodavstva i prava EU, koristi i statističke metode neophodne za pružanje relevantnih prikaza o delotvornosti usvojenih mera. U tom smislu, nakon uvodnih razmatranja, u radu se iznosi pregled mera kojima se efektuiraju rešenja predviđena u Strategiji EU. Kroz analizu aneksa Strategije „od njive do trpezeˮ, autor pruža adekvatna objašnjenja koja se odnose na pitanja od najvećeg značaja za ispravan, zdrav i ekološki prihvatljih prehrambeni sistem EU. Iz analize proizilaze zaključci prema kojima je izgradnja lanca ishrane u interesu potrošača i proizvođača, ako ti lanci ispunjavaju klimatske i ekološke zahteve. U uslovima tranzicije i promocije globalnih vrednosti, uticaj ovog strateškog dokumenta za našu zemlju od velike je važnosti. Na to ukazuje i analiza Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024. godine, koja upućuje na zaključak da je naš unutrašnji zakonodavni poredak uglavnom usklađen sa standardima EU u ovoj oblasti. Međutim, sva predviđena rešenja iz Strategije EU „od njive do trpezeˮ, nisu do kraja izvedena, te bi mogla biti inkorporirana u naš pravni poredak kroz usvajanje novog strateškog dokumenta za period 2025–2035. godine.

Ključne reči: EU, strategija, „od njive do trpezeˮ, poljoprivreda, zaštita životne sredine, hrana