UDK 342.76:[616.98:578.834(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 97-110
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.6

Originalni naučni rad
Primljeno: 02 Mar 2022
Prihvaćeno: 06 Apr 2022

KOORDINISANI PRISTUP EVROPSKE UNIJE ZA BEZBEDNO I SLOBODNO KRETANjE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

GORDANIĆ Jelica (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Pandemija virusa Covid-19 prouzrokovala je veliku zdravstvenu krizu koja je umnogome izmenila život i navike celokupnog čovečanstva. Na nivou EU, svaka država članica primenjivala je restriktivne mere kojima je bila ograničavana sloboda kretanja. To je bilo nužno kako bi se omogućio koordinirani odgovor država članica na pandemiju. Nadležni organi EU istovremeno su usvojili brojne preporuke u cilju usklađenijeg pristupa u upravljanju nastalom zdravstvenom krizom. Predmetni rad je posvećen analizi Preporuke Saveta EU 2022/107 o koordinisanom pristupu za olakšanje bezbednog i slobodnog kretanja tokom pandemije Covid-19. Preporukom je izmenjena ranija Preporuka 2020/1475. Predviđene mere prema Preporuci u prvi plan stavljaju vakcinaciju, testiranje i oporavak od bolesti Covid-19, a što se dokazuje izdatom digitalnom Covid potvrdom. Ova potvrda je imala za cilj da olakša slobodu i bezbednost kretanja unutar EU bez primene dodatnih restriktivnih mera. Za građane Srbije, kao zemlje kandidata za pristupanje EU, ovakav koordinirani pristup EU u pogledu obezbeđenja slobode, takođe je imao određene posledice.

Ključne reči: Evropska unija, pandemija, Covid-19, vakcinacija, EU digitalna Covid potvrda, Srbija