UDK 341.232(4-672EU) 339.92(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 389-406
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.23

Originalni naučni rad
Primljeno: 11 Mar 2022
Prihvaćeno: 22 Mar 2022

RAZVOJNE INICIJATIVE I MODALITETI PREKOGRANIČNE SARADNjE DRŽAVA U EVROPSKOJ UNIJI

ĐELIĆ Anastazija Tanja (Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш, Универзитет “Унион – Никола Тесла” Београд, Министарство финансија Републике Србије), anastazija.djelic@gmail.com

Projekti prekogranične saradnje predstavljaju regionalne inicijative o ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju. Postojeći modaliteti kooperacije afirmišu koegzistenciju susednih država i eliminišu određene protivrečnosti u međusobnim odnosima. Svrha prekogranične saradnje jeste unapređenje transgraničnih odnosa u svrhu ubrzanja evropskih integracija i obezbeđenja dugoročnog prosperiteta. U radu se sagledavaju različiti aspekti prekogranične saradnje unutar Evropske unije i daju se određene predikcije pozitivnih trendova u različitim oblastima javnog života. S obzirom na to da politika regionalizacije i funkcionisanje Evroregiona u Jugoistočnoj Evropi imaju veliku važnost, u tom kontestu rad pruža i određene procene od značaja za Republiku Srbiju.

Ključne reči: Prekogranična saradnja, modalitet, zakonodavstvo, Evroregioni, Evropska unija, Jugoistočna Evropa, Republika Srbija